การปลูกหัวไชเท้า

หัวไชเท้าปลูกเป็นพืชฤดูเดียว มีระบบรากเป็นรากแก้วพองโต ด้านข้างมีรากฝอยบ้าง ลำต้นสั้นเชื่อมอยู่ระหว่างรากกับใบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียวยาว เว้าเข้าหลายหยัก เป็นผักที่ปลูกได้ทั้งปี มีอยู่หลายพันธุ์อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วัน ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย ถ้าปลูกในดินเหนียวจะลงหัวลำบาก เป็นผักที่ต้องการน้ำและแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวันขุดดินให้ลึก 2 หน้าจอบหรือ 40-50 ซม. ตากดินไว้ 7-10 วัน ทำแปลงกว้าง 1×4 เมตร ย่อยดินให้ละเอียดผสมแกลบเผาและเปลือกถั่ว 12 กก. ใส่ปุ๋ยหมัก 4 กก. ใส่ขี้นกกระทา 4 กก.และเมล็ดสะเดาบด 1 กก. เพื่อป้องกันไส้เดือนฝอยและด้วงหมัดกระโดด คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน คลุมดินด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 3-5 วัน

ขั้นตอนการปลูกและดูแล

การปลูกหัวไชเท้าใช้วิธีหยอดเมล็ด โดยแหวกฟางออกเฉพาะบริเวณที่จะหยอด แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ 4-6 เมล็ด ลึก 0.5-1 ซม. ให้มีระยะห่าง 15×15 ซม. แล้วกลบหลุมหยอด รดน้ำให้ชุ่ม รดน้ำเช้าเย็น พอมีใบงอกได้ 3-4 ใบ ให้ถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออก เหลือเพียงหลุมละ 1 ต้นรดน้ำเช้าเย็น อย่าให้ขาดน้ำ ถ้าปลูกในฤดูฝน ให้น้ำเพียงวันละ 1 ครั้ง การใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก ใส่ตอนเตรียมแปลง 1 ครั้ง และใส่อีก 1 ครั้ง เมื่อต้นกล้ามีอายุได้ 20-25 วันการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชรองพื้นด้วยเมล็ดสะเดาบดจะช่วยป้องกันโรคเน่าได้ถ้ามีหนอนระบาดให้ใช้น้ำยาสะเดาผสมน้ำ 1:20 เติมน้ำยาสบู่ 10 กรัม ฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน 2-3 ครั้งถ้ามีเพลี้ยอ่อนรบกวนใช้สบู่ 200 กรัมกับน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นใต้ใบช่วงแดดจัด ทุก 3 วัน 2-3 ครั้ง