การปลูกมะละกอ

มะละกอเป็นผลไม้ยืนต้น ที่คนไทยนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย มีรสอร่อย หวาน ทั้งมะละกอดิบเมนูที่นิยมกันมากก็คือ ส้มตำ ส่วนมะละกอสุก ก็สามารถนำไปรับประทานสดเพื่อสุขภาพ หรือแปรรูปในลักษณะต่างๆ ที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของการปลูกมะละกอนั้นสามารถทำได้แต่ต้องใช้ความอดทนและการเรียนรู้ตลอด มีเกษตรกรผู้ปลูกมะละกอพันธุ์ฮอลแลนด์และพันธุ์แขกดำ ในประเทศไทยได้ผลเป็นที่น่าพอใจหลายท่าน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดี วิธีการปลูกมะละกอ การเตรียมดินสำหรับเพาะกล้า โดยทั่วไป การใช้ดินสำหรับเพาะกล้านั้น มีส่วนผสม คือ ดินร่วน 3 บุ้งกี๋ ผสมกับ ปุ๋ยคอก, ขี้เถ้าแกลบ, ทรายหยาบ อัตราส่วน 1:1:1 ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำมาใส่ลงในถุงพลาสติกขนาด 4×6 หรือ 4×4 นิ้ว ให้เต็ม รดน้ำดินในถุงให้ชุ่ม นำเมล็ดพันธุ์มาหยอดลงในถุง ถุงละ 1-2 เมล็ด คอยหมั่นรดน้ำให้ชุ่ม แต่อย่าให้เปียกจนเกินไป คอยดูแลรักษารดน้ำทุกวัน หลังจากเมล็ดเริ่มงอกแล้ว ดูแลรักษาต้นกล้าประมาณ 30 วัน ก็สามารถย้ายต้นกล้าลงปลูกในหลุม การเตรียมแปลงปลูกมะละกอ มะละกอนั้น จัดได้ว่าเป็นพืชที่มีระบบรากลึกและกว้าง ควรทำหลุมปลูกระยะห่างระหว่างแถว 2-2.5 เมตร […]

การปลูกหัวไชเท้า

หัวไชเท้าปลูกเป็นพืชฤดูเดียว มีระบบรากเป็นรากแก้วพองโต ด้านข้างมีรากฝอยบ้าง ลำต้นสั้นเชื่อมอยู่ระหว่างรากกับใบ ใบเป็นใบเดี่ยวเรียวยาว เว้าเข้าหลายหยัก เป็นผักที่ปลูกได้ทั้งปี มีอยู่หลายพันธุ์อายุเก็บเกี่ยว 45-50 วัน ขึ้นได้ดีในดินร่วนปนทราย ถ้าปลูกในดินเหนียวจะลงหัวลำบาก เป็นผักที่ต้องการน้ำและแสงแดดเต็มที่ตลอดทั้งวันขุดดินให้ลึก 2 หน้าจอบหรือ 40-50 ซม. ตากดินไว้ 7-10 วัน ทำแปลงกว้าง 1×4 เมตร ย่อยดินให้ละเอียดผสมแกลบเผาและเปลือกถั่ว 12 กก. ใส่ปุ๋ยหมัก 4 กก. ใส่ขี้นกกระทา 4 กก.และเมล็ดสะเดาบด 1 กก. เพื่อป้องกันไส้เดือนฝอยและด้วงหมัดกระโดด คลุกเคล้าดินให้เข้ากัน คลุมดินด้วยฟางหรือหญ้าแห้ง รดน้ำให้ชุ่มทิ้งไว้ 3-5 วัน ขั้นตอนการปลูกและดูแล การปลูกหัวไชเท้าใช้วิธีหยอดเมล็ด โดยแหวกฟางออกเฉพาะบริเวณที่จะหยอด แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ 4-6 เมล็ด ลึก 0.5-1 ซม. ให้มีระยะห่าง 15×15 ซม. แล้วกลบหลุมหยอด รดน้ำให้ชุ่ม รดน้ำเช้าเย็น […]

การตอนมะนาวเลมอน

ด้วยสมัยนี้ทุกอย่างคือการแข่งขันการทำเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจเราจะต้องศึกษาวันนี้ผมมีวิธีการตอน มะนาวเลมอนไม่มีเม็ด ทำให้เวลาขยายพันธุ์จึงต้องใช้วิธีการปักชำ การตอนกิ่ง และการเสียบยอด ซึ่งหากเป็นวิธีการเสียบยอดก็จะเลือกต้นตอที่มีพันธุ์ดีหน่อย เช่น ตอมะขวิด ตอมะนาว ตอส้มโอ หรือตออะไรก็ได้ที่รากหากินได้เก่งๆ ซึ่งวิธีการทำของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน สำหรับสวนของเราส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตอนกิ่ง เพราะวิธีนี้ทำให้มะนาวมีรากฝอยเยอะ ส่งผลให้เจริญเติบโตได้ดี ซึ่งการตอนก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ มีด หรือกรรไกรตัดกิ่ง, ขุยมะพร้าว, ถุงพลาสติกร้อน, ยางรัด เชือกฟางและกระดาษหนังสือพิมพ์ วิธีการตอน นำขุยมะพร้าวป่นไปแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืน จากนั้นนำใส่ถุงพลาสติกรัดด้วยยางซึ่งเรียกว่า ตุ้มหุ้มเลือกกิ่งตอนที่สมบูรณ์ ลักษณะกิ่งอ่อน กิ่งแก่ กิ่งอวบ ใบมีสีเขียว ไม่แคระแกร็น นำมาควั่นกิ่ง ลอกเปลือกออก แล้วใช้มีดขูดเยื่อเจริญซึ่งเป็นเมือกลื่นๆ ออกเบาๆนำตุ้มหุ้มมาผ่าตามความยาว แล้วนำไปหุ้มตรงบริเวณรอยแผลของกิ่งตอน มัดด้วยเชือกฟางทั้งบนและล่างของรอยแผล นำกระดาษหุ้มอีกชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งตอนได้รับแสงมากเกินไป เพราะหากได้รับแสงมากจะทำให้รากงอกน้อยลงทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนกับอีก 1 สัปดาห์ หรือประมาณ 37 วัน จึงสามารถตัดออกจากต้นและนำไปปักชำลงดินได้ หากเราตัดกิ่งตอนมาปักชำก่อนระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ต้นมะนาวมีโอกาสตายสูง เพราะรากไม่แข็งแรง

เคล็ดลับการปลูกพริกเป็นอาชีพเสริม

การรองพื้นโดยปุ๋ยเคมี หลังจากตากดิน 5-7 วันแล้ว ให้ใช้ สารที-เอส-3000 ผสมปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอัตรา สารที-เอส-3000 15 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จำนวน 50กิโลกรัม หว่านอัตรา 25 กิโลกรัม ต่อไร่ สาร ที-เอส-3000 จะช่วยกระตุ้นระบบรากให้มีมากขึ้นและช่วยให้ต้านทานโรคและแมลงได้ดีเนื่อง จากสาร ที-เอส-3000จะมี ซิลิก้าซึ่งจะทำให้ลดต้นของพืชแข็งแรงพร้อมด้วยธาตุอาหารอื่นๆซึ่งจะทำให้ แข็งแรงต้านทานโรคและได้รับธาตุอาหารที่ครบถ้วนหลังจากนั้นให้ทำการคราดกลบ และรดน้ำเพื่อเตรียมการปลูกต่อไป ขั้นตอนการปลูก หลังจากเพาะเลี้ยงต้นกล้าให้ได้อายุ 2-3 สัปดาห์ ก่อนย้ายลงแปลงจริงให้ตัดยอดจนเหลื่อแต่ใบแก่ พร้อมกับรากแก้วให้เหลือเพียง 1-1 นิ้วครึ่ง เมื่อพริกโตขึ้นจะไม่สูงชะลูด แต่จะแตกพุ่มกลมมีกิ่งแขนงมากส่งผลให้มีดอกและผลมากด้วยส่วนรากจะเกิดรากฝอย ใหม่จำนวนมากแผ่กระจายรอบทรงพุ่มสามารถหาอาหารไปเลี้ยงลำต้นได้ง่าย การเตรียมต้นกล้าก่อนปลูก หลังจากนำต้นกล้าขึ้นมาจากแปลงเพาะเตรียมที่จะลงแปลงปลูก ให้นำต้นกล้าที่เตรียมไว้ลงแช่น้ำที่ผสมที-เอส-3000หรือไฮแม็ก อย่างไดอย่างหนึ่งที-เอส-3000 ประมาณ 3 ขีด ต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อให้ต้นกล้าได้รับ ซิลิก้า ซึ่งจะทำให้ลำต้นแข็งแรง กระตุ้นการแตกรากดี ทำให้ต้นพริกฟื้นตัวได้เร็วไฮ-แม็ก ประมาณ […]

การปลูกและการดูแลกล้วย

กล้วยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ถ้าหากอุณหภูมิต่ำกว่า 14 องศาเซลเซียส กล้วยจะชะงักการเจริญเติบโต หรือมีการเติบโตช้าลง รวมทั้งการออกดอกและติดผลจะช้าด้วย อนึ่ง กล้วยเป็นพืชที่มีแผ่นใบใหญ่ ดังนั้นจึงไม่ค่อยทนต่อแรงลม เพราะใบจะต้านลม ทำให้ใบแตกได้ ถ้าหากใบแตกมากจนเป็น ฝอย จะทำให้มีการสังเคราะห์อาหารได้น้อย ต้นไม่เจริญเท่าที่ควร ดังนั้นถ้าพื้นที่ที่มีลมแรงมาก ควรปลูกต้นไม้อื่นทำเป็นแนวกันลมให้ต้นกล้วยดินที่เหมาะสำหรับการปลูกกล้วยคือ ดินตะกอนธารน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่าดินน้ำไหลทรายมูล เคล็ดลับการปลูก กล้วยเป็นพืชที่มีใบยาว หากปลูกในระยะใกล้กันมาก อาจทำให้ใบเกยกัน หรือซ้อนกัน ทำให้ได้รับแสงแดดไม่เพียงพอ และดูแลลำบาก การกำหนดระยะปลูกจึงควรคำนึงถึงเรื่องแสงแดด ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการของผู้ปลูกว่าต้องการปลูกกล้วยเพื่อเก็บเกี่ยวกี่ครั้ง หากต้องการเก็บเกี่ยวเพียงครั้งเดียวก็อาจปลูกถี่ได้ แต่ถ้าต้องการเก็บเกี่ยวหลายๆ ครั้ง ต้องปลูกให้ห่างกัน เพื่อมีพื้นที่สำหรับการแตกหน่อเมื่อต้นกล้วยมีอายุได้ 4 – 6 เดือน จะเริ่มมีการแตกหน่อ หน่อที่เกิดมาเรียกว่า หน่อตาม กล้วยบางพันธุ์ที่มีหน่อมาก ควรเอาหน่อออกบ้าง เพื่อมิให้หน่อแย่งอาหารจากต้นแม่ ควร เก็บหน่อไว้ 1 – 2หน่อ เพื่อให้เป็นตัวพยุงต้นแม่เมื่อมีลมแรง และเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีต่อไป วิธีการกำจัดหน่ออาจใช้เสียมที่คมหรือมีดแซะลงไป หรือใช้มีดตัดหรือคว้านหน่อที่อยู่เหนือดิน แล้วใช้น้ำมันก๊าด […]

ข่าเหลือง

ข่าเหลือง จัดเป็นพืชสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง ที่มีสรรพคุณขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับเสมหะ ที่มีการปลูกกันมาในภาคอีสานและภาคใต้ เนื่องจากความนิยมในการนำไปประกอบเป็นเครื่องแกง จึงทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีเกษตรกรปลูกข่าเหลืองเลี้ยงชีพกันอย่างแพร่หลาย ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ข่าเหลืองมีราคาค่อนข้างสูงมาโดยตลอด ทำให้เกษตรหันมาปลูกกันจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ลักษณะของข่าเหลืองจะมีกลิ่นและรสชาติแรงและหอมมากกว่าข่าชนิดอื่นสังเกตที่เนื้อจะเป็นสีเหลือง วิธีการปลูก ใช้หัวหรือแง่งแก่จัดทีซื้อมาจากตลาดใน สภาพที่ยังสด มีตาตามข้อเห็นได้ชัด ไม่จำเป็นต้องมีราก ตัดแต่งรอยช้ำ หรือเน่าที่หัวออกให้หมด แล้วนำไปแช่น้ำยากันรา จากนั้นนำขึ้นมาผึงลมในร่มให้แห้งแล้วทาแผลด้วยปูนแดงกินกับหมาก นำหัวพันธุ์ที่ได้มาห่มความชื้น โดยการห่อด้วยผ้าชื้นน้ำหนาๆ นำไปเก็บไว้ในร่ม…หรือ ห่มกระบะโดยมีฟางรองพื้นหนาๆ วางท่อนพันธุ์แล้วกลบด้วยฟางหนาๆอีกชั้น รดน้ำให้ชุ่มเก็บในที่ร่ม…หรือ จะนำลงเพาะชำในขี้เถ้าแกลบก็ได้ โดยใช้เวลาการห่มความชื้น 10-20 วัน รอให้รากงอกและแทงยอดใหม่ออกมา จึงนำไปปลูกต่อไป ในพื้นที่ 1 ไร่ สามารถปลูกข่าเหลืองได้ 4,500-5,000 กอ โดยปลูกเป็นแถวระยะ 80×80 เซนติเมตร ก่อนลงหลุมปลูก ควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 พร้อมด้วยปูนขาวประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ หลังจากปลูกแล้วเกษตรกรต้องกำจัดวัชพืชที่ขึ้นรอบหลุมปลูกเป็นประจำและให้ปุ๋ยสูตรเดิม หรือ 46-0-0 […]