การตอนมะนาวเลมอน

ด้วยสมัยนี้ทุกอย่างคือการแข่งขันการทำเกษตรหรือแม้แต่ธุรกิจเราจะต้องศึกษาวันนี้ผมมีวิธีการตอน มะนาวเลมอนไม่มีเม็ด ทำให้เวลาขยายพันธุ์จึงต้องใช้วิธีการปักชำ การตอนกิ่ง และการเสียบยอด ซึ่งหากเป็นวิธีการเสียบยอดก็จะเลือกต้นตอที่มีพันธุ์ดีหน่อย เช่น ตอมะขวิด ตอมะนาว ตอส้มโอ หรือตออะไรก็ได้ที่รากหากินได้เก่งๆ ซึ่งวิธีการทำของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน สำหรับสวนของเราส่วนใหญ่จะใช้วิธีการตอนกิ่ง เพราะวิธีนี้ทำให้มะนาวมีรากฝอยเยอะ ส่งผลให้เจริญเติบโตได้ดี ซึ่งการตอนก็ทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เตรียมอุปกรณ์ ได้แก่ มีด หรือกรรไกรตัดกิ่ง, ขุยมะพร้าว, ถุงพลาสติกร้อน, ยางรัด เชือกฟางและกระดาษหนังสือพิมพ์ วิธีการตอน นำขุยมะพร้าวป่นไปแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืน จากนั้นนำใส่ถุงพลาสติกรัดด้วยยางซึ่งเรียกว่า ตุ้มหุ้มเลือกกิ่งตอนที่สมบูรณ์ ลักษณะกิ่งอ่อน กิ่งแก่ กิ่งอวบ ใบมีสีเขียว ไม่แคระแกร็น นำมาควั่นกิ่ง ลอกเปลือกออก แล้วใช้มีดขูดเยื่อเจริญซึ่งเป็นเมือกลื่นๆ ออกเบาๆนำตุ้มหุ้มมาผ่าตามความยาว แล้วนำไปหุ้มตรงบริเวณรอยแผลของกิ่งตอน มัดด้วยเชือกฟางทั้งบนและล่างของรอยแผล นำกระดาษหุ้มอีกชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้กิ่งตอนได้รับแสงมากเกินไป เพราะหากได้รับแสงมากจะทำให้รากงอกน้อยลงทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือนกับอีก 1 สัปดาห์ หรือประมาณ 37 วัน จึงสามารถตัดออกจากต้นและนำไปปักชำลงดินได้ หากเราตัดกิ่งตอนมาปักชำก่อนระยะเวลาที่กำหนด จะทำให้ต้นมะนาวมีโอกาสตายสูง เพราะรากไม่แข็งแรง